Mabna.co
شنبه 23 تير 1403
امروز
جستجو در مبنا
بی شک یکی از مهمترین و ریسک پذیرترین مراحل تولید نرم افزار استقرار و پیاده سازی کامل و موفق آن است و همواره بقای نرم افزار در سازمانها از دغدغه های اصلی سفارش نرم افزار میباشد. شرکت مشاورین مبنا با بکارگیری موارد کلیدی زیر، این دغدغه را از کارفرمایان خود رفع نموده است: 1. نرم افزارهای تولید شده توسط این شرکت بصورت کاربردی و در جهت تامین ماموریت های تعریف شده از سوی بهره بردار ایجاد می گردند. 2. هزینه تولید نرم افزار توسط این شرکت نسبت به کیفیت آن مزیت رقابتی دارد. 3. با بهره گیری مناسب از روش های توسعه سریع محصول، تجربیات مشابه و تخصص مناسب در زمینه تولید نرم افزارهای سفارشی، درک ما از مراحل تولید یک نرم افزار و زمان تولید آن را به حداقل ممکن کاهش داده است. 4. کیفیت و به روز بودن ابزارها و معماری هایی که در تولید نرم افزارها استفاده می شود، طول عمر نرم افزار ها را هر چه بیشتر نموده و قابلیت بهبود و بروز آوری را به نرم افزار میدهد. 5. انعطاف پذیری و ارایه خدمات ما به منظور پشتیبانی هر سیستمی که تولید می شود با توجه به دانش انباشته موجود نزد تیم های کارشناسی شرکت تضمین شده است و بر حسب نیاز سازمان ها، نیروهای مقیم نیز در زمان آموزش و پشتیبانی اعزام و مستقر خواهند شد.

 چاپ  ایمیل