کد پستی:1584884631

فکس :88312161-021

تلفن : 16 - 88861214-021

ایمیل: info@mabna.ir

آدرس :تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی،‌خیابان عارف ادیب، شماره 12، شرکت مشاورین مبنا